Pelet słomiany

Produkowany jest w 100% z naturalnych składników, takich jak, słoma zbóż, słoma rzepaku, rośliny energetyczne, przy zastosowaniu pras o bardzo dużym ciśnieniu zgniatania. Dzięki temu energia zawarta w pierwotnym surowcu zostaje silnie zagęszczona, dając paliwo o bardzo dobrych własnościach energetycznych, kaloryczne, zawierające minimalne ilości popiołu. Podczas spalania peletu z biomasy mamy do czynienia z tzw. "zerową emisją CO2 ". Wiąże się to z faktem, że roślina w trakcie wzrostu pochłonie tyle dwutlenku węgla, ile uwolniło się do otoczenia w trakcie jej spalania. Popiół ze spalenia peletu można używać jako nawóz mineralny, ze względu na wysoką zawartość pierwiastków ważnych dla wzrostu roślin. Jednocześnie znikoma jest zawartość w popiele węgla i pierwiastków ciężkich. Do energetycznego wykorzystania mamy w tej chwili około 11 mln ton. Ilość ta podlega dużym wahaniom ze względu na warunki urodzaju i zużycie w rolnictwie, lecz ogólnie rzecz biorąc tendencja na tym rynku idzie w stronę zwiększania się zapasów słomy. W związku z tym pojawia się nadwyżka słomy którą możemy wykorzystać do celów energetycznych. Dzięki czemu możemy zniwelować szkodliwość CO2 na środowisko.

 

  • Charakterystyka peletu ze słomy jako paliwa

Pelet słomiany jako paliwo energetyczne zawiera stosunkowo dużą zawartość części lotnych, sprawiających, że spalanie tego paliwa odbywa się z wysoką efektywnością. Jednocześnie zawartość popiołu i wilgoci utrzymuje się na stałym, niskim poziomie.

 

Charakterystyka pelletu ze słomy jako paliwa

LP

Parametr

Wartość

Jednostka

1

Wartość opałowa

18,1

MJ/kg

2

Ciepło spalania

19,8

MJ/kg

3

Zawartość wilgoci

8,0

%

4

Zawartość popiołu

7,0

%

5

Gęstość nasypowa

0,54

kg/dm³

6

Ciężar właściwy

1,0

kg/dm³

7

Skład elementarny:

7.1

Węgiel

47,71

%

7.2

Wodór

6,72

%

7.3

Azot

1,0

%

7.4

Siarka

0,00

%

7.5

Chlor

0,27

%

 

 

Jak widać pelet ma wysoką wartość opałową, która w odpowiednich warunkach może dorównać wartości opałowej j jakości miału węglowego.